Akopium - One of The Best News Article Site » Your Hot News Community in India ✅

Discover day by day incredible news and grate articles come with ✅ Your Community - Akopium India

Isang ama ang sinubukang sundan ang kaniyang anak na araw-araw na lamang umaalis ng kanilang bahay, labis siyang nagulat nang makita ang ginagawa nito!

Bilang isang magulang, nais nating protektahan at pangalagaan ang ating mga anak sa lahat ng oras. Hindi natin gusto ang mapahamak sila o di kaya naman ay magkaroon ng hindi magagandang mga karanasana na bandang huli ay magkakaroon ng masamang epekto sa kanilang kinabukasan.

Ito marahil ang ilan sa mga inaalala ng ama na ito na sumubok sundan ang kaniyang anak na araw-araw na lamang umaalis sa kanilang bahay na mayroong dalang bag na puno ng pagkain. Talagang hindi malaman ng tatay ni Ken Amante, siyam na taong gulang kung saan ito nagtutungo sa tuwing umaalis ito ng kanilang tahanan.

Palagi na lamang niyang sinasabi na maglalakad-lakad lamang siya ngunit tila nangangamba ang kaniyang ama kung totoo nga ba ito o hindi. Isang araw ay sinundan siya ng kaniyang ama at doon nito nakita na pumupunta pala ang kaniyang anak kung saan naroroon ang ilang mga asong ligaw o iyong mga asong pinabayaan na ng kanilang mga tagapag-alaga.

Talagang kumurot sa puso ng kaniyang ama ang nakita niyang sitwasyon ng mga asong ito dahil sa murang edad ng kaniyang anak ay talagang nagawa nitong magmalasakit sa mga kawawang hayop na ito. Dahil sa kaniyang natuklasan, nagdesisyon ang tatay ni Ken na tumulong din sa kaniyang anak kung kaya naman bumili sila ng bakanteng lote kung saan nila kinupkop ang mga asong pinangalanan nilang sina Brownie, Blackie, at White.


Dito ay mas marami pa ang nag-ambag ng tulong sa kanila kung saan nakabuo na rin sila ng isang organisasyon upang mas marami pang mga hayop ang kanilang matulungan. Hindi nagtagal at naging maayos na rin ang kalagayan ng mga aso na kanilang kinupkop.

Kung dati ay buto’t-balat na lamang ang mga ito, ngayon ay talagang magaganda na ang kanilang mga balahibo at talagang masiglang-masigla na ang mga ito.

Updated: August 2, 2022 — 4:00 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Akopium - One of The Best News Article Site » opy; 2022 Frontier Theme